Hekeldicht

woorden zoals afzetten, intuinen
manipulatie, hysterie, fulminant
opgelicht, valsheid, smerig geld, walging
kunnen opgezocht worden
in woordenboeken, op het internet

maar hoe schrijf ik van de losse
begrippen een consistent gedicht?

Aan iedereen dus deze gedichtenvormvraag:

Is het nodig een subtiele
beginzin te verzinnen om
de curieuze duistere
voorvallen te duiden die
mij onlangs ten deel vielen?

Of kan ik volstaan met een
enkele barse zin die al het
nietbegrepene samenvat

Ik ben een onnozelaar

is er daarna een uitleg nodig
hoe ik me door fulminant
geschreven zinnen van
een intrigant liet leiden

het eerlijk verdiende geld
zag als besmeurd bedrag
het retourneerde maar
wel mijn werk uit handen gaf
en zien dat het gebruikt wordt

en hoe je dat dichterlijk vormgeeft
want ja echt, wat dat alles betreft

ben ik een onverbeterlijke, een onnozelaar

Scroll naar boven